Kitty Pia's side… – Her tenker jeg mine tanker og sier ting høyt. Det er spennende det!..

oktober 4th, 2010

Jerusalem, Israel 04.10.10: Kvinner skal sitte bakerst i bussen ..

av Kitty Pia   Lagret under: alt     Stikkord:, , , , , , ,      

.fordi da blir ikke mannen plaget av synet av kvinner, og får ikke urene tanker og impulser…
Naomi Ragan, amerikanske jøde nektet plent og ble ved flere andledninger utsatt for bølleadferd fra voksne, ortodokse jødiske menn av typen ” skolegård.”
Det er egene køer for menn og kvinner i butikker. Det er krav om at kvinner ikke kan shoppe om hun ikke er anstendig kledd. Anstendig defineres av den enkelte -mannlige – butikkeier.
Det er segrering -ved lov -ved Klagemuren. Kvinner kan ikke bære bønnesjal, ikke holde Toraen, og ikke be med lyd på stemmen. Bare mime, altså.
En kvinne er i dømt 3 års fengsel for å ha holdt Torarullen ved Klagemuren.

.. og sniksegregeringen blir av folk som er late og redde oppfattet som Lov.
Stå opp for Naomi Ragan, og kvinners rett til å være kvinner i det offentlige rom uten begrensninger slik menn har den retten!!
I så måte er det ikke forskjell på jøde, kristen eller muslim!

Kitty Pia.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 16th, 2010

Jødehat opp i dagen,- Igjen.

av Kitty Pia   Lagret under: alt     Stikkord:, , , , ,      

Med det for øyet at jødehatet har rørt på seg igjen, kan jeg ikke la være å si det som ligger så snublende nært..

La det først være sagt at all rasisme og trakassering er er uakteptablet.
Men likeså det å unndra seg kritikk ved å skjule seg bak påstander om jødehat og annet. Noe som til en viss grad skjer fra Israelsk, og jødisk, hold nå om dagen.

Israel har i de senere dager talt Verdenssamfunnet midt i mot og gått inn for ytteligere jødisk bosetting i de okkuperte områdene. Stikk i strid med alt avtaleverk og den generelle målsetningen om fred og fordragelighet i Midt-Østen. Den arrogansen og egenmektigheten de har lagt for dagen rett opp i ansiktet på visepresident Biden, sier litt om nivået på den uangripeligheten de mener å kunne ikle seg.

Hvordan kan jøder, israelere, toe sine hender overfor palestinerere, og arabere i sin alminnelighet, når det gjelder deres tilgang til mat, rent vann, helsestell og inntekstbringende arbeid, og samtidig ikke se at det er en kobling mellom deres egne handlinger -smått som stort – og den avmakt og forakt de avler hos sine naboer?

Muren, med sine vakttårn og piggtrådgjerder og soldater med hunder.. Burde høres grusomt kjent ut i Israel, og skulle kanskje derfor være egentlig være en utenkelig ting å utsette andre for?..

Jeg skjønner at selvmordsbombere tar liv. Skoleeelever kan dø på bussen om morgenen. Forkastelig.
Men det kan ikke nektes for at det ikke er en ubetydelig sammenheng mellom hva de utsetter palestinerne for, og den arroganse de viser overfor Araberverdenen i sin alminnelighet og det press staten Israle opplever militært, politisk og menneskelig.

Det kan virke som om enhver Isralekritikk, eller kritikk av holdninger blandt jøder, blir kategorisert som antisemittisme eller rasisme, i den hensikt frata kritikerne troverdighet og anstendighet, og med det sikre at Israel kan ture frem som de vil.
Israel ble langt på vei opprettet som “et plaster på såret” etter 2. verdenskrig.
Om Israel fortsetter med alenegangen kan det fort vise seg at det blir nok – mer enn nok – å ta unna for palestinere, syrere; Og nå også USA.
Hva skjer om et eller annet av disse landene erklærer krig?
Og jeg tør minne om at Israle er en atommakt. Likeså Iran langt på vei. Og det er mange som på mer eller mindre gangbart grunnlag ønsker å si takk for sist til Israelske ledere.

Hva da?
Hvem har da skylden?
Bare de arabiske “brushodene?”
Eller kan Israle eventuelt takke seg selv om det skulle ga av enda flere bomber på torg og i skolegårder?

Israel er ikke på noe vis en pasifistisk stat. Ei heller er den fri for blod på hendene.
Det er grenser for hvor lenge man kan si at Holocaust er grunn for alt og unnskylder alt.
På ett eller annet tidspunkt må det være lov å skogen for bare trær.

Dermed ikke sagt at arabiske maktpersoner ikke vil kjenne sin besøkelsestid mht å få inn et stikk på Israel, men noen må ta fornuften fangen.

Hvorfor ikke da – igjen – bruke jødeforfølgelsen som grunn?
Og si: Stopp galskapen, den som har vett og innsikt til det.
Noen må ta det første skrittet som minsker avstanden.
Ellers vil nok all slags hat, fremdeles vokse seg stort og stygt både i Israel – og utenfor.

K.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 20th, 2009

Irans regime er barnemordere.

av Kitty Pia   Lagret under: drømmer, empati, kvinner, menneskelighet, middelalderen     Stikkord:, , , , , , ,      

Det å henrette noen under 18 år er pr definisjon å henrette et barn.

Når dette barnet ikke har gjort annet enn å leve livet etter sine drømmer og sine iboende kvaliteter, er det ikke bare et mord på det ene barnet. Det er er et overgrep mot enhver som  ønsker kontroll over og styring av eget liv. Hvilken nasjon kan ta skade av at befolkningen utnytter sine ferdigheter, nysgjerrighet og evne til å se nye og bedre løsninger på de (samfunns)problemene man til enhver tid står overfor. Og i Irans tilfelle; hvordan kan de ta seg råd til å overse 50% av befolkningen og deres tanker og ideer? Er det rart at landet på en rekke områder er låst fast i feudal tankegang og middelaldersk styresett, med tilhørende grusomheter?

Det har lyktes regimet å henrette flere mindreårige enn noe annet land, etter det jeg har lest meg til. En høyst tvilsom rekord.

Og så skal det ikke være lov å kritisere dem uten at det blir sett på som innblanding i et lands suverene, indre anliggender?

Med tanke på at gjennomsnittsalderen i Iran er rundt 40 år (lest i VG denne uken), er det rart at folk føler at livet går dem forbi? At det ulmer i misnøye over “å henge etter?” Ikke det at et eldre mennske ikke føler undertrykkingen, men det å se ungdommen renne ut mellom fingrene på seg bare fordi noen på død og liv skal være så forbannet hellige og rene, må være utrolig frustrerende.

Og det lyktes ikke å bli kvitt Ahamadinejad og hans støttespillere pr valg heller.

Valg er som kjent farlige.  De fører til endring pr folkeopinion. Det er har Iran skjønt. Derfor er valg noe man avholder som en øvelse, og så fremsettes en allrede fattet avgjørelse som resultat. Snedige greier, valg.

Og det menneskefiendtlige, kvinnefiendtlige regimet lever videre.  Og flere  barn og foreldre kommer til å måtte betale for det.

Irans president, vokterråd og muhllaer har blod på hendene.  Det er på tide å se disse for hva de er; mordere og tyranner. 

Håper det går med  dem som med alle tyranner; En dag går de for langt, og da kan ingenting redde dem.

Heldigvis.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 23rd, 2009

Mange rare “dyr” i Arken..

av Kitty Pia   Lagret under: Ukategorisert     Stikkord:, , ,      

Nå har det skjedd igjen.

En mann har drept 3 personer. 4 om man regner med det 5. mdr gamle fosteret som også døde da kvinnen ble myrdet. …For det er det dette dreier seg om. Mord.

Hvorfor er det slik at noen kan unnskylde seg med at de er ustabile, før under og etter slike forferdelige handliger?  Er det ikke slik at man skal ta seg ekstra i vare når man føler at verden holder på å glippe?

Alle har vi vært veldig sinte eller lei oss. Men vi har da andre måter å reagere på enne å drepe. Om det blir for ille tar i kontakt med noen som kan lytte eller også hjelpe på andre måter. Vi fjerner oss i det miste fra det som skaper disse emosjonene. Vi tar ansvar for egne følelser og mulige handlinger.

Men nå er han så syk at han ikke kan avhørers. Han skal tas vare på. Han skal skjermes.

Hva med de to barna som den myrdete mannen etterlater seg? Hva med foreldre og svigerforeldre? Familie og venner forøvrig? Skal de bare måtte forholde seg til ting som de er, mens han blir stelt med  til han er frisk nok til å bli stilt til ansvar… Om han noen gang blir det..?

Det er mange rare skapeninger i Arken. 

Skal det være sånn at noen får være mer som et dyr i og med sin manglende impulskontroll,  på bekostning av andre mennesker?

Og hvordan kan det ha seg at han i det hele tatt har gått løs?!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 4th, 2006

Kulturforskjeller, eller noe langt verre?

av    Lagret under: kvinner, rettigheter     Stikkord:,      

Det er bare en ting å gjøre; Les Hege Storhaugs kronikk i Dagbladet i dag 041006 og tenk gjennom hva det vi si for deg å være kvinne i dagens globale storsamfunn. Storhaug trekker frem hvor navlebeskuende norsk feminisme har vært de siste årene.

Hva er viktig for deg  som kvinne, og da særlig opp i mot din ektefelle og døtre? Liker rettigheter mellom kvinnner og menn og gjensidig respekt mellom kjønnene - eller det som i bunn og grunn bare er flere matereielle goder, for oss som har det meste fra før?

Jeg vil gjerne si at det er på tide å markere en gang for alle, at vi ikke vil  la enda en medsøster bukker under for ukultur, mannsjåvinisme og annet grums fra en del av verden, som i det siste for alvor har vist oss at kvinners rettigheter bare er ord og knapt nok det! Rett nok er det ikke alle muslimske menn som har denne holdningen, men det er på tide å være ærlige om at også innvandrere har fordommer. Mot kvinner, det demokratiske samfunnsliv og tanken om at indivitet – kvinnen i dette tilfellet - har verdi utover sin rolle  slik den er definert av menn

Man må ikke være hvit europeerer for å være seg selv nok, selv om historien har vist at det også har vært tilfelle. Muslimske menn har også noe å stå til rette for. Sin sjåvinisme. Sin arroganse. Sin unnfallenhet overfor andre menns overgrep mot kvinner.

Ingen flere kvinner skal lemlestes, mishandles og drepes i Allahs eller noen annens guds navn. Menneskserettighetene skal gjelder for kvinner slik de gjelder for menn. Selv om noen later til å tro noe annet så er  også kvinner mennesker med håp for fremtiden, følelser, drømmer og tanker. – Ikke eiendeler menn kan skalte og valte med som de vil! Ikke la kvinnediskriminring i noen form, noen leir, eller på noe tidspunkt stå uimotsagt. Dette uvesent kan ikke ties ihjel, bare slås i hjel med gode argumeter og null toleranse for brutalitet mot kvinner.

..Hver dag!

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00