Kitty Pia's side… – Her tenker jeg mine tanker og sier ting høyt. Det er spennende det!..

oktober 20th, 2010

Det er forskjell på rasisme, muslimhat og innvandringskritikk.

av Kitty Pia   Lagret under: alt     Stikkord:,      

Det er for tiden populært blant forskere, journalister, kulturpersonligheter og andre som mener å se skogen for bare trær, å si noe velformulert og slagferdig om rasisme, innvandring og muslimer og den motviljen som i større eller mindre grad viser seg i befolkningen innenfor rammene av denne sammenhengen.
Bare for noen dager siden meddelte f.eks Angela Merkel at det flerkulturelle samfunnet har feilet. Man har – i det miste i Tyskland – ikke kommet i mål med integreringen.
Og mye av det samme kan en høre her i Norge, Sverige og Danmark. Det er vel foreløpig i Danmark at det i størst grad har blitt allmenn politikk at man legger demokratisk filosofi og dansk lov til grunn når man snakker om innvandring, integrering og samfunnsliv.

La det være klart at rasisme; At noen er dårligere enn andre fordi de har ‘feil’ hudfarge, ‘feil’ religion eller ‘feil’ “hva som helst” ikke er akseptabelt – ikke fra noe hold, eller til noen tid. Punktum.

Når det er sagt, må jeg også si at den siste kjepphesten; Angsten for at rasismen bølger over Europa, provoserer meg enormt. Islamhatet og fremmedfrykten skvulper angivelig oppetter albuene på folk, og man må stå i mot dette Skrekkveldet med alt man har.
Hadde dette vært sant, skulle det bare mangle.
Men dette er i all hovedsak en velment overdrivelse. For å ta i tu med de råbarkede rasistene, Le Pen i Frankrike, Brunskjortene i Italia og enkeltgrupperinger ellers, har man satt i et ramaskrik som bare tjener til å fremmedgjøre de lavmælte, reflekterte kritikerne som er i absolutt flertall. De som driver innvandringskritikk. De som er samfunnsorienterte og akkomoderende.
Dette er ikke bare arrogant og kortenkt, det er også ekstremt farlig.
Å stadig bli overhørt, oversett og avvist som “arbeiderklasseperson forført av propaganda” eller “uutdannet og følelsesstyrt” osv., vil etterhvert radikalisere folk. Ved å rope “Ulv- Ulv” på dette viset vil man før eller siden oppfylle sitt eget profeti; Man får et Europa fullt av folk som bare steller mitt sitt, gir opp politikken og lar samfunnet “greie seg selv.” På det tidspunket har vi alle tapt innvandrere såvel som “innfødte”. Selve demokratiet vil stå i fare.

Det er, slik jeg ser det, altså en meget viktig faktor som ikke blir tatt med i betraktningen, og det er at de aller fleste mennesker – uansett nasjonalitet – ikke er er rasister, eller overveldet av fremmedfrykt. De aller fleste som har noe “negativt” å si om innvandring, Islam eller det flerkulturelle samfunnet er helt alminnelige mennesker som har helt greie liv, og som er søte og lovlydige. Men som opplever vansker, motgang og trasigheter i hverdagen. – Bratt og tungt byråkrati, vanskelig arbeidsmarked, politikere som snarere legger stein til byden enn å avhjelpe situasjonen innen skole, helsevesen og samferdsel. Hva som helst egentlig. De fleste av oss står av og til ansikt til ansikt med “Makta,” og er da gjerne på det mest maktesløse selv.
Det er mtp den situasjonen at man må har forståelse for at mange har sett seg lei på forskjellsbehandlingen som til dels har fått bre om seg.
Særhensyn til enkeltgrupper på tvers av allminnelig samfunnsforståelse og av og til også rettsoppfatningen de fleste av oss har; Nemlig den at Loven skal være lik for alle. Verken mer eller mindre.
Man reagerer på at man legger listen lavere for enkelte, og lar åpenbare brudd på norsk lov nærmest passere. At rasisme minoriteter i mellom feies under teppet. At grove overgrep behandles som mindre sosiale problem med rot i dårligere stilte bydeler på indre Østland; Omskjæring og tvangsgifte er langt mer enn det. Det er ukultur satt i system. Det er brudd på menneskerettene. Intet mindre.
Snyter nordmenn på skatten? Absolutt. Er det korrekt at de da skjønnslignes og evnt. også staffeforfølges? Javisst. Men da må innvandrere -uansett hvor de kommer fra eller hva de tror på – behandles på samme måte. Det er ikke alt for lenge siden det kom fram at Somaliere jukser med velferdsgoder de også. Og det hele ble en krangel om rasisme, manglede lojalitet fra Kahdras side med det somaliske miljøet. Her kommer religion og etnisitet – og så kalt rase – inn i bildet.
Man skal altså – kan en få inntrykk av – ikke påpeke overtredelse blant sine egne fordi det kan skape motvilje i den norske befolkningen? Det er altså det at ting påpekes som er problemet, ikke at det er ting å peke på i det hele tatt?
Noe enda verre; Har nordmenn drept familien sin? Ja, dessverre. Og det omtales gjerne som en “familietragedie.” Det er det da også, men først og fremst en kriminell handling, og er vederstyggelighet. På lik linje med “æresdrapene” som forekommer blant muslimer. Men det har større omkostninger å kalle en spade for en spade opp i mot muslimene; for da hater man Islam. Gjerne feilaktig, fordi Koranen, påstås det, ikke godtar slike drap; og det er jo fint. Men poenget at at man igjen gjerne ender opp i en diskusjon om hvorvidt noe er Islamsk eller Uislamsk. Man får en etnisitets – og religionsdebatt, istedet for å fokusere på sakens kjerne; At det er handlinger og holdninger i et gitt miljø som en – politikerne – har tolerert for lenge, og i for stor grad.
Muslimer – som det er ca 100 000 av i Norge iht siste gang jeg sjekket – krevde i sin tid egne gudshus (ære være dem for det) og fikk det. Dernest var det halalslakt som var tingen. Dette er det også åpnet for til enn viss grad. Nå er det kjønnsdelt undervisning i gym og svømming som er i fokus.
Det er ikke noe i vegen med å mene at det en selv tror på er bedre enn den pedagogikken som råder pt i norsk skole. En har lov å mene hva en vil. Det å kreve det er demokratisk sett rimelig, hva krav i sin alminnelighet angår, men, som tilfelle er i Tromsø, å tilrane seg denne ordningen er ikke godtagbart, alle den stund det ikke fins grunnlag i norsk lov og kultur for dette. Skal slike endringer forekomme må det innom byråkratiet som andre endringer ellers i samfunnet. Ikke etter eget forgodtbefinnende, eller fordi ledere innen skole, kommuner mv er så redde for rasiststempelet at de gir etter.
Småsaker?
Kanskje, men i lys av krav om likelønn, fødselspermisjon for mor og far på like fot, likestilling generelt og kvinners rettigheter spesielt er dette tvilsom praksis.
Dette ser folk, og forbeholder seg retten til å si i fra. At noen få skal kunne sette dagsorden utenfor aksepterte kanaler åpner for at man mister tilliten til samfunnsveven, rammen for den livsutfoldelsen og selvrealiseringen alle skal ha tilgang på.
Da kan man ikke kalle folk rasister for liksom å ta i fra dem troverdighet og skåne innvandrerne. Være seg muslimer eller andre.
Opplever folk generelt at de ikke har tillit som samfunnsmedlemmer, eller at noen i kraft av sin anderledeshet – som ellers ikke skal være tema – fritt kan styre debatten, og fordele fordeler og unndra seg ansvar for sine handlinger og holdninger vil vil alle tape.
Det vil ikke lenger være vilje til En for alle – Alle for en.
Det blir Hver og En for seg.

Og da vil kampen mot rasismen være tapt en gang for alle.

K.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 16th, 2010

“…Neivel, da tar jeg med meg ballen min å går hjem, så!!! “

av Kitty Pia   Lagret under: alt     Stikkord:, ,      

..Det er det Kina har gjort etter at Nobels fredsprisen gikk til en brysom demokratiforskjemper, som landet har dømt til 11 års fengsel for oppvigleri, statsfiendtlige handlinger og hva annet de ellers har kunnet komme på.
Det som i Kina kalles kontrarevolusjonær holdninger er her hos oss kalt demokratisk utøvelse av yttringsfriheten, og forsåvidt andre borgerettigheter.
Men denslags styggedom skal ikke Kinas myndigheter ha noe av, og har lagt kjelker i vegen for internasjonale avtaler og – enda verre – sluppet fri han som ha tilstått å ha drept en norsk student i Ungarn. Bare for gjøre det klart for egen befolkning og verden forøvrig at Kina ikke kan tvangsdemokratiseres, i og med Fredspriser i øst og vest. Særlig ikke i Vest.
De nekter å la seg diktere, og snur opp ned på reglene for anstendighet og integritet, og gjerne det; om de vil ha mordere gående løs og intelligensiaen i fengsel.
Det er måten land seg i mellom sier “Ædda bædda” til hverandre, åpenbart.

Det -Kina- er som et bortskjemt barn som tar med seg fotballen sin hjem når h*n ikke får spille spiss. Da skal heller ingen andre få spille. I alle fall ikke uten å måtte krype, og be om godt vær igjen. Og da gjerne også med Kinesisk dommer på banen..

På tross av at Gahr Støre hadde samtaler med Jagland i forkant av tildelingen håper jeg at det ikke blir noe hestehandel. Signaleffekten mtp dette inn mot Kinas ledelse kan ikke være noe noen kan unngå å forestille seg.. Og det er, for å være ærlig, også pinlig at utenriksministeren nærmest gikk -om ikke Kinas ærend for dem – så i alle fall det samme ærendet . Jagland mente at Støres kontakt var så oppsiktsvekkende at han la det frem for Nobelkomiteen.
Støre “vil ikke være med på” at hans ordvalg – det at han tok kontakt overhodet -skal kunne oppfattes dithen at det var snakk om å presse Nobelkomiteen på noe vis. Eller i alle fall gi et hint om hva som var formålstjenelig.
Det håper jeg virkelig ikke.
Men det gir en rar smak i munnen at en minister kan rose Nobelkomiteen for at de er totalt uavhengige av regjeringen når det gjelder tildelingen av Nobels Fredspris, og samtidig “ta Jagland til side” slik det kan virke som han gjorde bare dager før.
Det er noe en kinesiske minister eller embedsmann kunne funnet på.. og det gjorde de da også. Her må en si at Støre kunne vært mer våken enn han var. Skal man holde seg til fotballkamp-allegorien har han gjort seg skyldig i en soleklar “hands”.

…Fortsetter han slik, kan Kina vinne på straffekonk.

K.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 4th, 2010

Jerusalem, Israel 04.10.10: Kvinner skal sitte bakerst i bussen ..

av Kitty Pia   Lagret under: alt     Stikkord:, , , , , , ,      

.fordi da blir ikke mannen plaget av synet av kvinner, og får ikke urene tanker og impulser…
Naomi Ragan, amerikanske jøde nektet plent og ble ved flere andledninger utsatt for bølleadferd fra voksne, ortodokse jødiske menn av typen ” skolegård.”
Det er egene køer for menn og kvinner i butikker. Det er krav om at kvinner ikke kan shoppe om hun ikke er anstendig kledd. Anstendig defineres av den enkelte -mannlige – butikkeier.
Det er segrering -ved lov -ved Klagemuren. Kvinner kan ikke bære bønnesjal, ikke holde Toraen, og ikke be med lyd på stemmen. Bare mime, altså.
En kvinne er i dømt 3 års fengsel for å ha holdt Torarullen ved Klagemuren.

.. og sniksegregeringen blir av folk som er late og redde oppfattet som Lov.
Stå opp for Naomi Ragan, og kvinners rett til å være kvinner i det offentlige rom uten begrensninger slik menn har den retten!!
I så måte er det ikke forskjell på jøde, kristen eller muslim!

Kitty Pia.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 4th, 2010

”Cougars”, Mannfolk og Troll.. av begge kjønn.

av Kitty Pia   Lagret under: elsker, kjekk, kjærlighet     Stikkord:, , , ,      

Det er nå en gang slik man skal ta i mot kjærligheten når den dukker opp. Nyte romansen, brusingen i blodet og glede seg over hvor deilig personen som er gjenstand for ens begjær er..
Det er min mening.
Enten den åpenbarer seg i form av en veldig ung, flott kjekking som flørter med deg i køen på Posten, eller man oppdager at den hyggelige kjenningen man har skravlet med over gjerdet i mange år egentlig er en råflott mann…
Eller – for mannens del – den (unge) kvinnen i flysetet på andre siden av midtgangen… Akkurat hun oppfattes jo som en heks av kvinner på hans egen alder.. Men de er jo gamle, misunnelige troll.…Ikke sant? -Eller damen han spontant snur seg etter i det hun går forbi ham på gaten..

Hva er det som gjør at vi lager et sånt nummer av dette med sex og kjærlighet (jada, jeg er klar over at ordvalget ikke er altfor heldig )?
Og særlig hvis en kvinne tar intiativet overfor en yngre mann? Eller overfor en mann i det hele tatt? Man skal ikke vise at en som kvinne er et seksuelt vesen. At vi ser på en mann på sammen måten som en mann ser på oss kvinner.
Dette etter hva jeg kan forstå fremdeles noe som til en viss grad henger igjen. La mannen ta det første steget. Det er det kvinner som sier. Til andre kvinner. For så å sutre om hvor vanskelig det er å treffe en ”skikkelig mann.” der man gjemmer seg bak kaffekoppen når man er på kafe med venner. Likevel har de ingen forståelse for medsøstre som tar saken i egne hender. Er det uttrykk for høy moral eller misunnelse? Eller er vi redde for andre skal lykkes i sitt ønske om forelskelse og sex; eller også bare sex? ..Mens vi bare sitter der..?
Om hun vil ha ”et forhold” kan vi vel tilgi henne for hennes frekkhet, men om hun bare vil ha en sommerelsker eller en ferieflørt? – Nei, da er hun er ”rovdyr.” Eller også en ”cougar,” som det angivelig litt mindre støtende kalles på nynorsk, om hun er eldre enn ham hun har lyst på.
En kvinne som ikke kjenner sin plass. Og er hun i tillegg også ganske alminnelig av utseende, men har masse selvtillit og ikke er redd for å smile og være alt hun kan være, viser vi hvertfall ingen nåde i vår dom over henne. ..At hun våger!!Hun er da ikke finere enn noen av oss andre? Hva får henne til å tro at hun har har lov til å tørre?!
En ukvinnelig kvinnne. Det er hva hun er. Nærmest mannlig i sin erotiske ærlighet. Feminin? Sexy? Opphissende? Å ja, men ikke ”kvinnelig” i den tradisjonelle betydningen av ordet som gjerne tas i bruk, når noen føler at man bryter med allmenne sannheter; når man truer noens oppfatning av hva som er riktig. Og da staves ordet gjerne med stor R.
Og det er gjerne vi kvinner som omtaler medsøstre på denne måten. Og med det underkjenner vi vår egen rett til sosial og seksuell valgfrihet i samme slengen. Og det vet vi. Men å ta det innover seg, ødeligegger for en saftig, tilfredstillede nedsabling av ”et ludder.” En eller annen kvinne vi – jeg i visse tilfeller – vil overgå. Være bedre enn. Vi skal fortjene en manns oppmerksomhet i andre kvinners øyne. Være verdige. Det er bare ved å legge bånd på oss at vi har lov til å slippe oss løs. Med en mann. Som har valgt oss fordi vi er rene og gode nok. Dette forteller vi oss selv og andre kvinner. Og så synes vi de er mystisk at vi ikke har mer og bedre sex? Det at vi ikke greier å se oss selv som bra nok, enten vi er blonde, med umoderne timeglassfigur, eller en nett brunette med silkehår om enn litt gutteaktig kropp – for ikke å nevne brains og humor – gjør at vi går glipp av all moroa! For å ha noe å gi, og for å kunne nyte det en får, må kvinner – som menn – være en hel person med sjarm, varme og interessante trekk og egenskaper. Og det kan vi ikke være om vi stadig vekk skal imponere, overgå, kritisere og moralisere.

Å, ikke for det, jeg er sikker på at menn har en del ord og uttrykk de bruker om kvinner som ikke gjør noen hemmelighet av at de er på det rene med sin egen seksualitet, og ønsker. En del menn er nok ikke altfor redelige når det gjelder liv og lære, og hva de tenker i sitt stille sinn i det de tar i mot det de kan få. Og byr på seg selv. Dobbletmoral kalles sånt. Men det er ikke kvinners ansvar. Eller feil.
I alle fall tar ikke jeg ansvar her. Er han en voksen mann med krav for sin del, får han være det på godt og vondt på egen regning.
Men må vi kvinner rakke ned på hverandre og drive slik splitt og hersk? Baksnakker menn andre menn fordi noen av dem har mange kvinner, og nyter sin seksualitet fritt og med glede? Om de gjør det, har jeg ikke hørt noe til det. Og det skulle bare mangle. Voksen, ærlig seksulitet er ikke farlig. Ei heller stygt eller umoralsk.

En mann som stadig dater yngre kvinner blir han omtalt som et ”rovdyr?” Nei, på ingen måte.
Blir en mann som åpenbart har en eldre kvinne som elskerinne omtalt i nedlatende ordelag som en som ikke makter å stå på egne bein; en som vil forsørges og ikke takler en likestilt, oppegående kvinne på sin egen alder? Som en som søker en morsfigur? Kanskje her det hendt, men jeg ser ikke at så har skjedd i samme utstrekning som når kvinner har en eldre elsker. Og igjen er det medsøstre som rister overbærende på hodet. Man er altså ikke kvinne godt nok uansett om mannen er yngre eller eldre, om man viser for tydelig at man nyter det hele ved å blomstre opp. Det er provoserende. Kvinnen blir en som krever plass. Farlig, farlig!!

…For min del bruser det litt ekstra i blodet med tanken på hva jeg går glipp av innimellom pga at dette, og misunnelse er vel den del av dette også. Blant begge kjønn, skulle jeg tro. Jeg ønsker meg mer enn gjerne en avslappet, selvsikker mann som er trygg i seg selv, til elsker. Om ham må være 10-12 år eldre for å ha den påkrevde selvsikkerhet og selvironi, hvorfor ikke?
..Eller også en ung, kjekk og engergisk mann som har ork til å være spontan og ikke gir seg med det første? En som ikke er, skal vi si så ”antikk til sinns” at han bare er ute etter inntrykket av han makter med en yngre elskerinne, om ikke annet. Som for liksom å overgå kamerater..

Sex gjør oss åpenbart til rovdyr av typen ”cougars” og til troll.
Hvofor ikke bare være kvinner som vet å sette pris på mannfolk som i sin tur vet å nyte at vi er akkurat så ”farlige” skapninger som vi hver og en, ønsker å være.
Med hele oss, og med respekt for andre og en selv.
K.
:)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 1st, 2010

Guds straff?? Funksjonshemninger, vel!!

av Kitty Pia   Lagret under: Faensmakt!, applaus, dumskap     Stikkord:     

Dagbladet kan i dag bringe en artikkel hvor en kristen kommer med forsvar av en predikant som mener at funksjonshemmede barn er en straff fra Gud for de Synder man har begått.. Og sykdom er også noe ekte kristne ikke skal behøve å slite med.
Så om du tror sterkt nok; og på rett vis -da blir du aldri syk og kan leve livet uten den bekymringen.
Herlig ikke sant?
Hva skal vi med Jævler og mørkemenn når vi har slike Kristne???

Kitty er ateist og trives med det.
Om gud fins? Vel, det finner jeg ut i så fall..
Men jeg tviler (naturlig nok..) for vil egentlig Gud finne seg i å bli baksnakket på det groveste av Jan Hanvold i Visjon Norge, og hans medsammensvorne???
Og om Gud fins og lar dette passere så .. Vel, da vil jeg ikke ha noen med Gud å gjøre i fremdtiden heller.

Når skal Gud – om han fins vel og merke – faktisk slå noen til jorden, for å statuere et eksempel om ikke nå og mot disse folka??

K.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00